(ENG) Images I made, of animals and plants, of performances like my son who's drumming, and of things I've made; ... and things I want to share.
(NL) Door mij gemaakte beelden, van dieren en planten, van optredens zoals mijn drummende zoon, en van dingen die ik gemaakt heb; ... en van dingen die ik wil delen.
.

Sunday, May 16, 2010

Raybu the Rainbow Butterfly / Raybu de regenboogvlinder

(ENG) the curtain tie back version of Raybu, the rainbow butterfly, created by me, and a pattern should follow sooner or probably later ;-)
(NL) de gordijnbinder versie van Raybu de regenboogvlinder, door mij ontworpen, en een patroon zal vroeger of waarschijnlijk later moeten volgen ;-)
(ENG) the curtains with the curtain tie back butterfly
(NL) de gordijnen met de vlinder gordijnbinder (hee, dat rijmt)
(ENG) my brother saw me working on the yellow butterfly, he thought more colors would be better ... well, it became one of my best creations :-D
(NL) mijn broer zag me aan de gele vlinder werken, hij dacht dat er wel wat meer kleur in mocht .... wel, het werd één van mijn mooiste creaties :-D

door draft stopper kitten / tochtpoes

(ENG) door draft stopper kitten, crocheted out of regular yarn
with my free pattern at:
http://shirleyexplains.blogspot.com/2011/03/kitty-draft-stopper-tochtpoes.html

(NL) tochtpoes, uit gewone wol gehaakt
met mijn gratis patroon op:
http://shirleyexplains.blogspot.com/2011/03/kitty-draft-stopper-tochtpoes.html

plarn ball / plastiwol bal

(ENG) ball crocheted out of plastic shopping baggs (this one would serve as a key chain)
(NL) bal van gehaakte plastic zakken (maar deze ging dienst doen als sleutelhanger)

beaded christmas star / kralen kerstster

(ENG) christmas star, made out of beads and nylon thread
(NL) kerstster gemaakt van kralen en nylondraad

how to make plarn / hoe maak je plastiwol


(ENG) The tutorial of how to make one long string out of a plastic shopping bag: my first instructable 
(NL) de uitleg over hoe je een lange draad maakt van een plastiek zak. Mijn eerste uitleg op het net

plarn slip-ons / plastiwol slippers

(ENG) slippers crocheted out of plastic shopping bags
(NL) slippers uit plastiek zakken gehaakt

scoubidou lion / scoubidou leeuw

(ENG) lion from scoubidou
(NL) leeuw van scoubidou

Saturday, May 15, 2010

christmas tree cards / kerstboomkaarten

(ENG) holliday cards for 2010, hairpin crochet with "yarn" from green plastic garbage baggs
(NL) kerstkaarten voor 2010, guimpe-haken met "wol" van groene plastieken vuilzakken

teabag christmas card / theezakjes kerstkaart

(ENG) and how those folded tea bags can become a beatifull christmas card ("We wish you a lot of jolly days")
(NL) en hoe deze gevouwen theezakjes een mooi kerstkaartje kunnen worden

folded teabags / gevouwen theezakjes

(ENG) how different teabags, and different parts of it, make a totally different star with the same pattern
(NL) hoe verschillende theezakjes, en verschillende stukken ervan, totaal verschillende sterren worden met hetzelfde patroon

bead christmas balls / kralen kerstballen

(ENG) christmas balls, made out of beads and nylon thread
(NL) kerstballen gemaakt van kralen en nylondraad

labels

embroidered flower card / geborduurde bloemenkaart Martine

(ENG) embroidered with strokes from a plastic shopping bag, for the birthday of my sister in law Martine
(NL) geborduurd met repen van een plastieken boodschappentas, voor de verjaardag van mijn schoonzusje Martine

Friday, May 14, 2010

butterfly on pop-up cart / vlinder op pop-up kaart

(ENG) butterfly on flower card for my mom
(NL) vlinder op bloem kaart voor ons mams
(ENG) close up from the butterfly on "pergamano", parchment paper
(NL) close up van de vlinder op "pergamano", perkament papier
(ENG) and of course it needed a front too, and what would be more appropriate as a tiny butterfly that came along with the "happy birthday" stickers  :-)
(NL) en uiteraard had dit ook een voorkant nodig, en wat past er nu beter bij dan een klein vlindertje dat mee bij de "gelukkige verjaardag" stikkers zat  :-)

Teacup card / theekopje kaart

(ENG) A card I made for my aunt Joske, after following the video of Paper Bag Tea Cups from Andrea Currie 
(NL) een theekop kaartje voor tante Joske, gemaakt na het zien van de video van Andrea Currie 
(ENG) how a simple paper-strip creates the 3D-effect of the tea cup
(NL) hoe een simpel strookje papier voor het 3D-effect van het theekopje zorgt
(ENG) and of course, it needed a front too
(NL) en het had uiteraard nog een voorkant nodig ook

Thursday, May 13, 2010

elephant card / olifantenkaart Karin

(ENG) folded strawberry teabags, but I can't make a tutorial of it: I learned to fold elephants and hearts out of a book
(NL) gevouwen aardbei theezakjes, maar hier kan ik geen uitleg over maken: ik heb de olifantjes en de hartjes uit een boek leren vouwen

wedding bottles / huwelijksflessen

(ENG) bride and groom bottle cosies for the wedding of my brother Yves, crocheted out of (clean) garbage bags.
(NL) bruid en bruidegom flessehoes, voor het huwelijk van mijn broer Yves, gehaakt van (propere) vuilzakken.

(ENG) under the brides skirt (not the real one) was some money which they were only allowed to spend on pleasant things.
(NED) onder de bruid haar rok (niet de echte) was wat geld, dat ze alleen voor leuke dingen mochten gebruiken.


(ENG) the video for the "Give the Gift of Handmade Contest", but a hat and scarf won (the 3th from http://www.youtube.com/channel/handmadegift#p/a/2/EsMKEeFMZU4 )
(NED) de video voor de "geef een zelfgemaakt cadeau wedstrijd", maar de muts en sjaal hebben gewonnen (de derde van http://www.youtube.com/channel/handmadegift#p/a/2/EsMKEeFMZU4 )

Flower card / bloemenkaart Martine

(ENG) card made with folded teabags (vanilla flavor) and green retro package paper
(NL) kaart met gevouwen theezakjes (vanillesmaak) en groen retro inpakpapier

flower card / bloemen kaart Joske

card made with folded teabags, and embroidered leaves and stem
(NL) kaart met gevouwen theezakjes, en geborduurde blaadjes en steel

WELCOME / WELKOM

( ENGLISH) Some images you just want to share with the whole world, like your son Jorden who gives a drumming performance, or your brothers son Nils playing soccer, or how nice the garden turned out after all the work your hubby did in it, or images of animals and plants you took at trips, or things you made, or just images from others I wanted to share because they are funny or special. And since I don't like everybody to see me in my bathing suit, I don't give you the link to my photo album, and I make this blog for everybody ;-)

(NEDERLANDS) Sommige beelden wil je met de hele wereld delen, zoals je zoon Jorden die drummend optreed, of je broers zoon Nils die voetbalt, of hoe mooi de tuin geworden is na al het werk dat je ventje er heeft ingestoken, of beelden van dieren en planten die je op uitstappen maakte, of van dingen die je maakte, of zomaar beelden van anderen die ik wil delen omdat ze grappig of speciaal zijn. En aangezien ik niet graag heb dat iedereen mij in zwempak ziet, geef ik je de link niet naar mijn foto album, en maak ik deze blog voor iedereen ;-)

Birthday card / verjaardagskaart Yves

(Eng) card made with folded teabags (strawberry flavor)
(NL) kaart met gevouwen theezakjes (aardbeiensmaak)

Birthday card / verjaardagskaart Reggy

(ENG) card made with folded teabags (blueberry tea, yummy), the right one was the example who gave me the idea.
(NL) kaart met gevouwen theezakjes (bosbessenthee, njam njam), het rechtse kaartje was het voorbeeld dat me op het idee bracht

Nils plays soccer / Nils voetbalt

(ENG) My brothers youngest son plays soccer, he plays with number 2 of the red/yellow team of Kapellen. It's amazing what 12 year old kids allready can do! Especially the second game.

(NED) Mijn broers jongste zoon voetbalt, hij speelt met nummer 2 van de rood/gele ploeg van Kapellen. Het is verbazingwekkend wat 12 jarigen al allemaal kunnen! Vooral in de tweede wedstrijd.

Schoten - Kapellen 0 - 9

Kapellen - Borsbeek 5 - 0

Monday, May 10, 2010

visiting day music academy / opendeurdag muziekschool

ENG) saterday 24 april 2010 there was a visiting day at the music academy in Merksem (by Antwerp in Belgium). After years we know how it looks there, but my son Jorden would perform, he's with the pop-jazz ensemble of Jan Willems.
The introducing text is in Dutch, so some translation would be helpfull I guess:
- 24/04/2010, visiting day, music academy Merksem
- and all went peacefull ...
- (a cell phone message:) starting earlier (now)
- (after a piece of video from a nervous mother who was quietly walking before the message) where are they now ??? (they usually perform in the great hall)
- follow the sound !!!

(NED) zaterdag 24 april 2010 was het opendeurdag in de muziekschool van Merksem (bij Antwerpen). Na jaren weten we hoe het er daar uitziet, maar mijn zoon Jorden zou optreden, hij zit in het pop-jazz ensemble van Jan Willems.
Alles ging zijn kalme gangetje, tot er een SMSje kwam, en dan waren ze ook niet in de inkomhal zoals gewoonlijk ...

this is an own composition of / dit is een eigen compositie van:

pop-jazz ensemble from / van Jan Willems: Jorden (drum), Jonas (bassist), Sophie (gitarist), Niels (gitarist), Marie (keyboard/piano) and / en Pauline (zangeres)

I feel good (James Brown)